Vad är ett korrektur?

“Jag skickar ett korr på det när jag är färdig” så kanske någon som hjälper dig med din kommunikation uttryckt sig. Men vad är ett korr eller som det fullständigt heter korrektur, och vad förväntas du som mottagare göra?

Korrektur har historiskt sett varit en kontroll av en grafisk produkt innan tryck. Ordet korrektur är besläktat med ordet korrigera och dess betydelse att rätta till och justera. Framförallt har korrektur handlat om texter. Idag trycker vi inte lika mycket produkter och är mer digitala. Men även där bör kontrollen finnas kvar för att rätta och förbättra. När jag och andra som jobbar med texter och grafisk design använder ordet korr kan det betyda olika saker beroende på var i processen vi är i ett uppdrag.

Förhållandet kan vara både så att du som kund får ett korrektur skickat till dig på något du beställt. Som du ska kontrollera. Men det kan också vara det motsatta att du köper korrekturläsning av en text du skrivit. 

Kortfattat är det ett sätt att få fler ögon på samma sak och att hitta fel eller saker att justera.

Korrekturläsning av text

Har du skrivit en text för ett viktigt ändamål kan det vara värt att få den korrekturläst. Det är dock viktigt att du och den som korrekturläser texten är överens om vad som ingår. En korrekturläsning är normalt sett en kontroll av att saker är korrekta i texten. Det kan innebära exempelvis:

 • rättstavning
 • skiljetecken
 • korrekt böjning av ord
 • syftningsfel
 • konsekvens 
 • stor och liten bokstav.

Det är inte ett arbete för att förbättra texten genom att skriva om delar av den eller att kontrollera fakta.  

I mina tjänster har jag gjort en uppdelning mellan korrekturläsning och textredigering. De flesta som erbjuder denna typ av tjänster har olika steg för på vilket djup de arbetar med texten. Vill du få hjälp med korrekturläsning eller textredigering tveka inte att kontakta mig.

Korrekturtecken

För att markera ändringar i en text på papper har korrekturtecken traditionellt använts.

Korrektur markerat med röd penna.
Exempel på text där korrekturtecken använts för att markera ändringar i texten.

Vill du veta mer om korrekturtecken eller behöver tyda vad någon gjort med din text kan jag rekommendera Myndigheternas skrivregler (pdf) där tecken finns sammanfattat i en bilaga i slutet.

Du som beställt korrekturläsning idag kommer med största sannolikhet att få tillbaka din text i digitalt format. Du kan då snabbt se och godkänna ändringar i texten.

Korrektur markerat i Word med ersatta ord och bokstäver.
Exempel på korrektur av text i digitalt format.

Om du har tagit hjälp att skriva en text, kanske skribenten skickar ett korrektur innan publicering. För att du ska godkänna texten. Kanske behöver du kontrollera fakta eller godkänna citat.

Korrektur vid grafisk design 

Vid korrektur av grafisk design för en trycksak förekommer det oftast flera omgångar av korrektur. Texter bör vara korrekturlästa innan de läggs in i en grafisk produkt.

Hur många gånger får du ändra?

Hur många korrektur som den du anlitat ska skicka bör ingå i det avtal ni kommit överens om. Sen beror det på om du betalar en fast summa eller ett timpris. Har ni kommit överens om ett fast pris brukar två till tre korrektur vara normalt. Efter det börjar de flesta ta extra betalt för fler korrektur. Då det tar mer tid än vad det fasta priset var beräknat på. Det kan också vara nödvändigt för att projektet inte ska fortsätta i all evighet med en kund som har mycket synpunkter eller har svårt att bestämma sig.

Det är viktigt att du som beställare tar tid för att sammanställa samtliga synpunkter på en gång. Varje gång leverantören kommer att skicka en ny fil för korrektur till dig kommer det antagligen räknas som ett nytt korrektur. 

Utse en ansvarig 

Om ni är flera som tittar och har synpunkter på korrekturet utse en huvudansvarig som samlar in och sammanställer synpunkter. Denna person bör även ha sista ordet. Som leverantör kan de bli rörigt med flera olika direktiv från olika personer som dessutom kanske motsäger varandra. Att ändra fram och tillbaka kommer göra att korrekturrundorna ni kommit överens om snabbt tar slut. Därför är det viktigt med en kontakt. 

Vad ska du titta på? 

Beroende på projekt och om du beställt något helt nytt eller om du haft ett långvarigt samarbete kan detaljnivån på vad du behöver titta på variera. Kanske får du ett första förslag på utformning skickat till dig, då kanske du ska titta på de stora dragen. Den grafiska designer vill i detta steg antagligen veta de stora förändringarna, som att byta ut en bild, lägga till ett nytt stycke text eller liknande. Eller om du saknar något som du bett om ska vara med. 

I nästa steg eller om ni redan har en upparbetat grafisk form och all information som ska vara med i form av bilder, texter och illustrationer är på plats är det dags att titta på detaljerna. 

Beroende på utformning och produkt är det svårt att säga exakt vad du bör titta på, men här kommer några exempel:

 • Läs texter, även om du läst de tidigare
  Kontrollera stavning och innehåll. Saknar du stycken eller ord eller finns det dubbleringar av dessa? Finns det konstiga avstavningar eller ovanligt många avstavningar?
 • Läs rubriker en extra gång
  Det är vanligt att hoppa över att läsa rubriker när vi tror oss veta vad som står. Därför förekommer det ofta fel i dessa.
 • Läs bildtexter
  Bildtexter är lätta glömma bort. Om personer namnges i bildtexten kontrollera att de namnges i den ordning de är i bilden.
 • Rätt namn 
  Kontrollera att namn på personer, orter, företag och varumärken skrivs rätt och efter hur dessa själva skriver sina namn.
 • Stämmer siffror och diagram?
  Dubbelkolla priser och siffror. Kontrollera att vad som står stämmer överens med vad som visas. Exempelvis om något ska vara 50 procent av ett cirkeldiagram är det halva cirkeln? 
 • Har bilder, logotyper eller illustrationer beskurits? 
  Verkar det fattas något för att det av misstag beskurits så att du inte ser hela bilden? 
 • Kontrollera avsändare och kontaktuppgifter
  Finns det en tydlig avsändare, går nummer att ringa, och webbadresser att besöka?
 • Hänvisas det till rätt sidnummer?
  Finns det hänvisningar till andra sidor eller en innehållsförteckning? Kontrollera att sidhänvisningen stämmer med sidnumret. 

Hur lämnar du svar på korrektur av grafisk design?

Du kommer med största sannolikhet att få en fil i pdf-format som korrektur på det du beställt. Jag rekommenderar att lämna synpunkter med hjälp av kommentarsfunktionen i Adobe Acrobat.

På så sätt blir det lättare att förstå var du vill göra ändringar. Att försöka beskriva i exempelvis ett mejl blir snabbt krångligt om det är mycket detaljer. Det tar också lång tid att förstå var ändringar ska ske. Placera dina ändringar med hjälp av skrivna kommentarer i dokumentet.

Slutgodkännande 

Innan leverans bör du få ett slutgodkännande. Här är det viktigt att du återigen tittar noggrant om det är någon detalj som inte stämmer. Detta ska du förhoppningsvis ha hittat och rättat i tidigare korrektur. Detta är sista chansen, och förmodligen ska du bara kontrollera att de sista ändringarna blivit utförda.

När du sagt okej och produkten ska tryckas är det av naturliga skäl för sent att ändra om den blivit tryckt.

Ditt ansvar som kund är att godkänna innehållet och att du fått den produkt du vill ha. Du ansvarar inte för att filen kan tryckas. Det ansvaret ligger på den grafiska designern.  

Beroende på om det är du eller den grafiska designern som har kontakt med tryckeriet är det naturligtvis viktigt att få rätt fakta från tryckeriet om hur de vill få filen levererad. Skicka inte heller iväg en fil till tryckeriet utan att fått klartecken från den grafiska designern att den filen är anpassad för tryck.

Tryckeriet kommer förmodligen också att skicka ett korrektur innan de trycker.

När det blir fel trots korrektur

Oavsett antalet ögon på en produkt så händer det ändå att det blir fel. Fel smyger sig lätt in även fast alla korrektur är gjorda. En digitalprodukt går kanske att rätta till. När det blir fel i tryckta produkter behöver du besluta om hur allvarligt felet är i förhållande till kostnaden för att trycka om. En felstavning i ett längre stycke text kanske får vara okej. Hittar du stavfel i rubriken på omslaget behöver antagligen produkten tryckas om.

Tänk på att det inte är någon som avsiktligt gjort fel, missat i korrektur eller glömt att informera om något. Försök att tillsammans komma överens om hur ni på bästa sätt löser situationen.

Om Emil

Jag är grafisk designer och kommunikatör som hjälper företag och organisationer att kommunicera med mindre påverkan på klimat och miljö. Jag tror på marknadsföring och företagande utan att sälja sin själ, och drömmer om livet på landet. 

Anmäl dig till mejllistan

Vill du få information om nya blogginlägg, tankar om kommunikation och hållbarhet, och omvärldsbevakning på dessa ämnen? Skriv upp dig så får du kostnadsfritt mitt månadsmejl.

Senaste inlägg
Kategorier
Du kanske också vill läsa
Att skriva proffsigare texter handlar inte om att kunna alla skrivregler, eller all grammatik. I stället handlar det om noggrannhet och att du behöver en liten inre varningsklocka. En varningsklocka som ringer och säger hur var...
Hållbar grafisk design eller grön grafisk design är ett arbetssätt för att minska klimat- och miljöpåverkan från grafisk design. Det är också ett sätt att ta ett större socialt ansvar. Men kan jag som grafisk designer...
Rosa, blått eller kanske grönt? Färgvalen för din grafiska profil eller din grafik är oändliga. Men se till att ge färgerna tillräckligt med kontrast, så att så många som möjligt kan ta del av ditt innehåll....