Grafisk design & illustration

Visas ditt företag upp på ett sätt som representerar vilka ni är? Det visuella kan vara avgörande för att sticka ut och synas i vår värld överbelastad av olika intryck. Jag hjälper er att hitta rätt inom grafisk design och illustration.  

Det snygga och användbara

Du kanske tänker på grafisk design som det vi ser, men det har fler syften än att vara snyggt. Rätt utförd hjälper den mottagaren att ta till sig information. Bra grafisk design kan förmedla en känsla och förstärka hela ditt företags varumärke. 

Illustrationer kan vara en del vid vid framtagning av en ny grafisk profil. Men det går också att beställa enskilda illustrationer eller mönster.

Jag kan exempelvis hjälpa till med:

En grafisk profil en viktig grund för att skapa ett enhetligt utseende. Den samlar information om hur ditt företag visuellt ser ut. Det kan liknas vid en instruktionsbok som berättar om de olika delar som ingår för att skapa en visuell identitet så som logotyp, färgval och typsnitt. Den berättar också hur dessa delar används tillsammans.

Behöver du hjälp med att ta fram logotyp och ett enhetligt utseende? Kontakta mig så diskuterar vi omfattningen av en grafisk profil utifrån ditt behov.

Mer om grafisk profil och dess innehåll kan du läsa i min artikel Grafisk profil – vad är det och vad innehåller den?

Tryckta pappersprodukter så som foldrar och broschyrer kan fortfarande vara rätt val för att kunna marknadsföra sig i visa situationer.

Jag hjälper till både med design och att se till att filer uppfyller kraven för att kunna tryckas.

För att minska påverkan på klimat och miljö hjälper jag till med materialval och tar hänsyn till hela produktens livscykel så den på ett korrekt sätt kan återvinnas.

Idag är det många produkter som inte trycks utan endast produceras digitalt som guider, E-böcker och dokument. Men självklart bör även dessa bli grafiskt designade för att bli visuellt tilltalande med också underlätta läsning. 

Ska du hålla en viktig presentation? Se till att också ditt presentations material håller måttet, följer en grafisk profil eller röd tråd och bidrar till att förbättra intrycket av det du säger.

Ett bra sätt att skapa ett enhetligt utseende för ditt företag eller organisation är att arbeta med mallar. Kanske har du tagit fram en ny grafisk profil men har svårt att använda den i verkligheten.

Jag kan hjälpa dig med att exempelvis skapa mallar för dina mejlutskick, sociala medier, presentationer eller dokument. 

Det gör att du sparar tid när du inte måste uppfinna något nytt vid varje tillfälle och att utseendet behålls över tid.

Illustrationer kan vara dekorativa, ett sätt att förtydliga information eller skapa igenkänning.

Ta fram unika ikoner eller symboler för ditt företag, eller ett unikt mönster. Eller låt illustrationer vara en del av er grafiska profil.

Så jobbar jag

Störst påverkan på klimat- och miljö inom kommunikation har tryckta produkter. Jag arbetar därför för att minska denna påverkan i mitt arbete. Hur jag vill att vi tillsammans gör det hittar du under arbeta med något. 

Vad behöver du hjälp med?

Finns det något av ovanstående du skulle behöva hjälp med? Då tycker jag att vi ska ta ett första möte och diskuterar vad du behöver. Samt om jag kan vara rätt person att hjälpa dig.