Sök
Stäng denna sökruta.

Arbeta med Något

Vad innebär det att jobba med mig? För mig är det viktigt att minimera den miljö- och klimatpåverkan som uppstår i mitt arbete. Som kund förväntar jag mig att du är villig att göra det samma.

Tryckta produkter

Störst skillnad går att göra för dig som vill ta fram fysiska produkter till exempel en broschyr. Där får pappersvalet stor påverkan på din produkts miljö- och klimatpåverkan.

För mig handlar det om att ta ansvar för hela produktens livscykel. Hur sker produktion och transporter? Vad händer med en produkt den dag den ska slängas? Hur ser arbetsmiljö och arbetsvillkor ut för de som tillverkar produkten?

Digitala produkter

I den digitala världen kan vi också göra skillnad, men kanske inte lika stor. Men vilka leverantörer av tjänster vi väljer och deras miljömål spelar roll. Vilka företag vill du stödja?

Hållbarhetsarbete

Material för trycksaker

Jag arbetar med FSC-märkt papper. Återvunnet papper är att föredra. Plast ingår normalt inte i de produkter jag producerar. Därför tar jag till exempel inte fram trycksaker med folieringar, det vill säga med blanka ytor på till exempel en text.  

Val av tryckerier

Jag arbetar med svenska tryckerier som är Svanenmärkta. Tryckerier prioriteras som är så lokala som möjligt till där slutprodukten ska levereras. Detta för att minska på behovet av transporter.

Webbplatser

Nya webbplatser läggs på webbhotell som drivs med förnybar energi. Webbplatser optimeras för att reducera dess storlek och därmed minska energibehovet. 

Digitalt och på distans

Jag arbetar på distans, möten och kommunikation sker därför digitalt. För att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt tar jag hjälp av de digitala verktyg som idag finns. Detta minskar mitt behov av transport. 

Hänsyn till människa och klimat

Jag arbetar aktivt för att mitt arbete inte ska skada människor, klimat eller miljö. Jag arbetar därför exempelvis inte med branscher som kan kopplas till kasinospel, flygresor eller fossilindustrin. Jag bidrar inte till något som kan leda till förtryck eller diskriminering. 

Vi arbetar tillsammans

Jag vill lägga lite extra vikt på att arbeta med mig är ett samarbete. Dels handlar det om att gemensamt ta beslut om till exempel hållbara material.

För vissa tjänster jag erbjuder behöver jag din hjälp att lära känna ditt företag. Jag lovar att förse dig med verktyg för att du ska kunna berätta det jag behöver veta. Men en del av arbetet kommer ändå att ligga hos dig som kund. 

Om du inte blev avskräckt av allt på denna sida så kanske vi passar ihop? Har du något du behöver hjälp med inom grafisk design, webb, illustration eller text? Då tycker jag vi bokar in ett första möte.