Webbplats

Behöver ditt företag eller organisation en webbplats? Eller är du missnöjd med den du har? Tillsammans hittar vi en väg framåt för din webbplats.

WordPress + Elementor

Nya webbplatser skapar jag med WordPress, världens mest använda publiceringsverktyg för webben. Unikt för WordPress är de många tillägg som skapats till det av andra aktörer. Elementor är ett sådant, det används för att enklare bygga och redigera sidor utan kod. Sidan du nu besöker är så klart byggd med WordPress och Elementor.  

Mer information om vad Elementor är.

Wordpress och Elementor

Bygg webbplats med mig - så går det till!

Uppstartsmöte
Vi inleder med ett video- eller telefonmöte. Du får berätta om din verksamhet, och vad du vill att webbplatsen ska bidra med till ditt företag eller organisation. Jag ställer frågor och skapar mig en uppfattning om vad du vill ha, vad du behöver och vilka förväntningar du har på den nya webbplatsen.

Vi får också möjligheten att lära känna varandra lite bättre innan vi inleder ett samarbete.

Offert
Om du är intresserad av att gå vidare så tar jag fram ett prisförslag.  I offerten får du beskrivet alla delar som ingår, beskrivning av villkor samt en tidsplan. Samt ett pris baserat på webbplatsens omfattning.

Frågeformulär
Innan arbetet med design börjar får du fylla i ett frågeformulär. Frågorna hjälper mig att ytterligare förstå vad du vill få ut av webbplatsen och vad du vill att besökaren på webbplatsen ska göra.

Skiss
Du får en presentationsvideo samt tillgång till en digitalskiss på webbplatsens design samt struktur för webbplatsen. Du kan då i lugn och ro titta igenom förslaget, visa andra och sedan återkoppla. När denna del godkänts skickas en första delfaktura, på halva kostnaden för webbplatsen.

Innehåll
Skissen fylls nu med det textinnehåll och de bilder som ska vara med på webbplatsen. Skissen ska vara så komplett som möjligt innan arbetet påbörjas med att bygga sidan i WordPress och Elementor.

Utveckling
Nu påbörjas arbetet av mig i WordPress, och med tillägget Elementor bygger jag webbplatsen. Webbplatsen är under arbetet dold från besökare. Webbplatsen anpassas för dator, läsplatta och mobiltelefon.

Tester
För att kontrollera att alla funktioner fungerar som de ska testar jag detta. Men även du kommer att bli ombedd att gå in och testa och godkänna sidan innan lansering.

Lanseringsdag
När allt är färdigt publiceras webbplatsen av mig, på ett tillsammans bestämt lanseringsdag. Efter lansering ingår återigen tester för att se att allt fortsatt fungerar. 

Överlämning
Efter lansering sker en överlämning med dokumentation för hur du gör ändringar, postar nytt innehåll och håller webbplatsen uppdaterad.

Efter detta får du en slutfaktura med den andra halvan av webbplatsens kostnad.

Vill du få fortsatt hjälp med skötsel eller uppdateringar på webbplatsen är du välkommen att teckna en överenskommelse om det.

Hållbarhet och webbplatser

Ditt företags digitala närvaro har en klimat- och miljöpåverkan genom sin energianvändning. I mitt arbete är det därför viktig att webbplatser optimeras för mindre energianvändning. Har ditt företags hållbarhetsmål bör de även innefatta er webbplats.

Vid produktion av webbplatser arbetar jag på följande sätt:

Webbhotell
Din webbplats rekommenderas att läggas på webbhotell som drivs med förnybar energi.

Optimering av innehåll
Bilder, video och typsnitt optimeras för att reducera dess storlek och därmed minska energibehovet. 

Tekniken bakom
Jag arbetar aktivt för att minimera mängden onödig kod och för att förbättra hastigheten på din webbplats. 

Frågor och svar

Kostnaden för en webbplats kan delas i två: engångskostnaden för skapandet och driftkostnad den årliga kostnaden för att allt ska fungera.

Kostnaden för att bygga en webbplats beror på en mängd olika saker. Priset varierar beroende på webbplatsen storlek, antal sidor och och hur många funktioner den behöver. 

I driftkostnad behöver du betala för webbhotell, domännamn och eventuella tillägg. Elementor kostar dig exempelvis cirka 650 kronor per år.

Vill du minska dina kostnader erbjuder många regioner olika former av företagsstöd. Webbplats är ofta en kostnad som du kan få tillbaka hela eller delar av summan för. Kolla upp vad som gäller i din region. 

Detta är en sak vi behöver komma överens om inför en offert. Textinnehåll kan ni själva ta fram om ni vill men jag kan också hjälpa till att ta fram texter till din webbplats. Men detta påverkar förstås pris och tidsåtgång. 

Behövs det fotografier kan ni behöva ta in en fotograf eller hitta bilder att köpa.

Jag rekommenderar att ditt företag har en grafisk profil innan ni tar fram en webbplats, för att underlätta arbetet. Har ni inte en sådan erbjuder jag också grafisk design bland mina tjänster. 

Har ni inte en grafisk profil kan detta också påverka priset för webbplatsen då detta kräver ett större arbete i skiss stadiet med att ta fram färger, typsnitt med mera.

För mig är det viktigt att det alltid är du själv som äger, betalar för och har tillgång till alla delar av din webbplats. Det vill säga att du inte fastnar i ett avtal och blir beroende av mig. 

Även om vi självklart kan komma överens om fortsatt hjälp med drift efter leverans, ska du alltid ha full tillgång till din webbplats. 

Detta innebär också att du under bygget av webbplatsen själv eller med min guidning kan behöva gå in och betala för webbhotell, domännamn, Elementor med mera. 

För att få statistik på antalet besökare, och vilka sidor de besöker behövs ytterligare ett tillägg till din sida. Jag rekommenderar användandet av Plausible, som är ett statistikverktyg som värnar om besökarnas integritet.

Till skillnad från det mycket vanligt använda Google Analytics delas inte information om besökaren vidare för exempelvis annonsering. Plausible uppfyller också kraven för GDPR.

Plausible är också ett enklare verktyg att förstå för användaren. Pris för Plausible ligger på cirka 90 kronor i månaden och uppåt beroende på mängden trafik på din webbplats.

Svaret är antagligen men att det kommer ta lite tid, WordPress är väl anpassat för att fångas upp av Google men självklart är också ditt innehåll avgörande.

Vill du hamna snabbare i Googles sökresultat och högre upp i resultaten kan jag hjälpa till att sätta upp rätt verktyg för att öka era chanser.

Du kommer att med jämna mellanrum behöva uppdatera versioner av WordPress och andra tillägg. Detta kan du själv välja att ansvara för, i priset för webbsidan ingår  instruktioner i hur du gör detta.

Vill du slippa lägga tid på detta kan vi teckna ett supportavtal där jag löpande hanterar detta. Av framför allt säkerhetsskäl för din webbplats är det dock viktigt att dessa uppdateringar genomförs.

Det finns många sätt som du kan förbättra en befintlig sida ur klimatsynpunkt. Några tips hittar du i artikeln Tips för att minska din webbplats klimatpåverkan.

Vill du få konkreta råd erbjuder jag analys av webbplatser som kan hjälpa till att hitta hur du kan förbättra din webbplats.

Svaret är förmodligen ja, med det beror på vad du vill få hjälp med kring webbplatsen samt hur den är byggd idag. 

Men kontakta mig gärna så tar vi en diskussion om hur jag eventuellt kan hjälpa till. 

Behöver du hjälp med en webbplats?

Då tycker jag vi tar ett första kostnadsfritt möte. Vi diskuterar dina frågor och önskemål kring webbplats, så att vi kan hitta en väg framåt för dig.