Tydliga texter

Är det tydligt vad ditt företag erbjuder, eller på vilket sätt ni arbetar med miljö och hållbarhet? Svarar texten upp till de frågor som kunden har? En text utan fel bidrar också till att ditt företag upplevs mer professionellt. Jag erbjuder både hjälp med helt nya texter samt textredigering och korrekturläsning av redan befintliga. 

Nya texter anpassade
till mottagaren

Ibland är det svårt att skriva ditt företags viktigaste texter. Du vet för mycket och glömmer bort att mottagaren inte vet lika mycket. Kanske skriver du för mycket om företaget istället för hur du kan hjälpa kunden? Jag erbjuder hjälp med tydliga och informativa texter.

Exempel på texter jag kan hjälpa dig med:

Vill du ha hjälp med nya texter?

Kontakta mig och berätta mer om vilken typ av text du behöver hjälp med. Det kan vara hjälp med enstaka texter eller återkommande framtagning av textmaterial.

Jag kan hjälpa till om din text ska in på en webbsida eller i en trycksak.

Få ett par extra
ögon på din text

Har du redan skrivit din text? Då kan det löna sig att låta någon annan titta på den. Vi gör alla fel i våra texter, därför att vi blir hemmablinda. En text bör också vara strukturerad så att kunden så lätt som möjligt kan ta till sig innehållet.

Ta hjälp att se över dina viktigaste texter. Jag erbjuder textgranskning i två nivåer: korrekturläsning och textredigering.  

Korrekturläsning

Med en korrekturläsning av din text går jag igenom saker som:

En korrekturläsning är en enklare genomgång av din text. Vilket gör att fler antal tecken kan hinnas med under en timme. Korrekturläsning innebär inte förbättringar eller faktagranskning av innehållet. Utan ser bara till att saker är korrekta och konsekventa.

Mer om korrekturläsning kan du läsa om i artikeln vad är ett korrektur. 

Textredigering

Vid textredigering går jag igenom saker som: 

En textredigering är en mer djupgående genomgång av din text. Detta gör att färre antal tecken hinns med under en timme, men du får i slutändan en bättre text. Vid textredigering ingår förstås även allt som ingår vid en korrekturläsning.

Beställning och leverans

Vid korrekturläsning eller textredigering är det lättast för mig är det att lämna en tidsuppskattning om jag får se hela eller delar av din text. 

Vid leverans får du alltid tillbaka din text med spårade ändringar så att du enkelt kan se vilka förändringar jag gjort i din text.

Fyll i formuläret under kontakt om du behöver hjälp med texter.