Sök
Stäng denna sökruta.

Moodboard – och varför den kan vara ett problem

Tre olika bilder på keramik i gröna nyanser.
En moodboard är ett sätt att samla inspiration och få idéer, men också presentera riktningen för en design för andra. Den är ett inspirationskollage av bilder. Ett bra verktyg för den designer som skapar det, men ett sämre verktyg för presentera idéer enligt mig.

Jag har inget emot att själv skapa en moodboard som en del av mitt arbete. Det är när andra personer blandas in som det riskerar att bli trassligt. För vi kommer inte att få samma associationer till innehållet och båda parter måste vara införstådda med vad en moodboard är.  

Vad är en moodboard? 

Moodboard är ett vanligt steg i en designprocess inom grafisk design men också inredning eller mode. Det är ett kollage av bilder, färger, texter eller texturer i syfte att inspirera till den färdiga produkten. Innehållet behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till den verksamhet som en moodboard ska återspegla, det går utmärkt och är ofta bra att hämta inspiration från andra områden som natur eller arkitektur. 

På engelska heter det mood board och i en försvenskad variant skrivs det ihop till moodboard. Det engelska ordet mood visar på att den ska framkalla en form av stämning eller känsla. Det är inte ett färdigt resultat och till exempel bilder kommer du kanske aldrig se i slutprodukten. De är i moodboarden för känslan de ger.

Inom grafisk design är en moodboard idag oftast digital. I exempelvis inredning kan den också bestå av små provbitar av tapeter eller tyger för att visa på exempelvis textur. 

Exempel på moodboard innehållade keramik, natur, inredning och arkitektur.
En moodboard inför en ny grafisk profil till en keramiker skulle kunna se ut så här.

Hur vi ser på bilder

Inom bildlära talas det om två olika sätt att se på bilder: denotation och konnotation. För att förstå några av mina synpunkter på att arbeta med en moodboard kan det vara bra att känna till dessa två begrepp.

Denotation – är det vi ser i bilden. Här finns det inget att argumentera om utan det är en rak beskrivning av vad vi alla ser i bilden. En bild på en hund är en hund oavsett vem som tittar på bilden. 

Konnotation – är de associationer som bilden ger oss, vad tror vi att bilden betyder? Vilka associationer får vi till bilden, vilka känslor eller tankar väcker den? Är hunden i bilden övergiven och ensam. Eller omhändertagen och älskad? 

I en moodboard är konnotationen det betraktaren främst ska försöka ta del av. Men för vissa personer kan det vara svårt att se bortom bildens denotation. Det innebär att en diskussion lätt kan fastna i detaljer kring vad personen ser inte vad den känner.

En bild med en hund som sitter i en trappa
En hund som sitter i en trapp eller ser du något mer?

Vad är problemet med en moodboard?

Mitt problem med en moodboard är alltså kopplat bland annat till när flera personer ska enas kring dess innehåll och vad vi ser. Här kommer därför ett antal av de problem jag tycker finns:

  • Mycket kommunikation krävs för att kunden ska förstå syftet med en moodboard. Det är inte ett färdigt resultat.
  • Kunden måste förstå att det inte är vad du ser utan en känsla du ska reagera på. En känsla som jag som skapare har svårt att styra på grund av olika associationer. 
  • Kunden kan lätt bli besviken när slutresultatet kommer, detta var inte alls vad de personligen såg i moodboarden. 
  • Material till en moodboard kan plockas från olika platser, men kanske inte alltid är fria att använda. Om kunden inte förstått syftet med moodboarden kan den bli besviken när det verkliga förslaget presenteras. Var tog de snygga bilderna eller typsnittet vägen? 
  • Jag har svårt att veta om det som syns i moodboarden kommer att fungera ihop i slutändan. Det är helt enkelt lite för ofärdigt för att vara säker på slutresultatet. 

Hur jag använder en moodboard

Som jag skrev i inledningen har jag inget emot att för egen del skapa en moodboard. Det är ett bra verktyg för samla inspiration och få en känsla för vad jag vill få fram. Jag kan också gå tillbaka och jämföra det innehåll jag tar fram. Skulle det passa in med innehållet i moodboarden?

Skillnaden är att jag behåller min moodboard för mig själv och visar den inte för dig som kund. Den är en del av min kreativa process och en del av den tid du som kund betalar för vid framtagandet av exempelvis en grafisk profil.

Vanligtvis använder jag Pinterest för att samla ihop inspiration. I exemplen i detta inlägg har jag använt bilder som är fria att använda från Unsplash och Pexels, för att ha rättigheter att visa dem.

Vad är alternativet?

De senaste åren har man talat allt mer om något man kallar för stylescape inom grafisk design. Men det är inte en direkt ersättare av en moodboard. Det är ett senare steg i processen för att presentera sitt förslag av en grafisk profil.

En stylescape är ett sätt att presentera hur ett varumärke ska upplevas, den kombinerar ihop typografi, färger, former bilder och eventuella budskap och visar detta applicerat på utvalda delar. Detta är dock nog för att kunden ska kunna föreställa sig hur den grafiska profilen skulle se ut applicerat på hela företaget.

Den grafiska designerna kommer att ha lagt ner betydligt mer tid för att komma fram till stadiet att presentera en stylescape. Om detta är första gången kunden får en presentation kräver det att den grafiska designern är duktig på att fånga in vad kunden önskar och gör ett ordentligt förarbete för att lära känna kunden, företaget och dess kunder. 

Risken för missförstånd är dock betydligt lägre, vad du ser i en stylescape är också vad du kan förvänta dig att få. Bara mer utförligt och applicerat på olika delar av ditt varumärke.

Och som du kanske förstår är detta arbetssättet jag valt. Är du intresserad av att jobba med mig kring grafisk design kan du läsa mer på sidan grafisk design & illustration

Om Emil

Jag är grafisk designer och kommunikatör som hjälper företag och organisationer att kommunicera med mindre påverkan på klimat och miljö. Jag tror på marknadsföring och företagande utan att sälja sin själ, och drömmer om livet på landet. 

Anmäl dig till mejllistan

Vill du få information om nya blogginlägg, tankar om kommunikation och hållbarhet, och omvärldsbevakning på dessa ämnen? Skriv upp dig så får du kostnadsfritt mitt månadsmejl.

Senaste inlägg
BLOGGKategorier
Du kanske också vill läsa
Hållbar grafisk design eller grön grafisk design är ett arbetssätt för att minska klimat- och miljöpåverkan från grafisk design. Det är också ett sätt att ta ett större socialt ansvar. Men kan jag som grafisk designer...
En grafisk profil eller grafisk manual är samlad information om hur ditt företag ser ut. Den grafiska profilen kan liknas vid en instruktionsbok eller guide. Genom att följa den skapas och bibehålls ett enhetligt utseende för...
Du ska trycka upp din logotyp på en profilprodukt eller kanske en skylt men då säger tryckeriet att de vill ha en vektoriserad logotyp för att kunna trycka. Kanske säger de att de behöver en eps....