Blogg: Grafisk design

Återvinning av trycksaker – gör rätt från början

I Sverige är vi bra på att återvinna papper. Vi lämnar 75 procent av allt papper, papp, kartong och wellpapp till materialåtervinning enligt SCB (2019). Men allt vi lämnar till materialåtervinning kan inte återvinnas. Kan trycksaken du beställer eller tar fram återvinnas? Det är frågan vi bör ställa oss innan den skapas.

Läs »

Vad är hållbar grafisk design?

Hållbar grafisk design eller grön grafisk design är ett arbetssätt för att minska klimat- och miljöpåverkan från grafisk design. Det är också ett sätt att ta ett större socialt ansvar. Men kan jag som grafisk designer verkligen arbeta hållbart?

Läs »