Sök
Stäng denna sökruta.

Att välja tryckeri

Tryckpress
Ska du trycka en produkt? Välj ett tryckeri som arbetar för att minska sin egen och din trycksaks miljö- och klimatpåverkan. Det viktigaste för en trycksaks klimat- och miljöpåverkan ligger i materialvalet, men vilket tryckeri du väljer har också betydelse.

Jag har två enkla enkla och snabba tips. Välj ett tryckeri som:

  • är Svanenmärkt
  • ligger nära där trycksaken ska levereras.


Vill du veta mer om varför läs vidare.

Hur påverkar tryckerier klimat och miljö?

För att förstå varför du ska välja tryckeri med ett uttalat hållbarhetsarbete behöver vi titta närmare på de problem som tryckerier orsakar för klimat och miljö. Men också för de som arbetar i branschen.

Kemikalier

Tryckerier har historiskt varit miljöbovar på grund av de kemikalier, lösningsmedel och färger de använt. Framsteg har gjorts i branschen som har städats upp. Nu finns det fler icke skadliga alternativ, och hanteringen och återvinningen av kemikalierna har förbättrats. Du bör känna till att det är en förbättring som skett i Sverige på grund av de krav som ställs här. I andra länder kan det vara betydligt sämre.

Vid tryck och rengöring används vatten som förorenas av de kemikalier som används. Tryckerier behöver därför se till att detta vatten inte kommer ut i naturen exempelvis genom att säkerställa att vattnet kan renas vid reningsverket, alternativt att tryckeriet själva renar vattnet innan det släpps ut i avloppet. Tryckerier kan också samla vatten i tankar för att renas på annan plats, något som kräver transport.

VOC (Volatile Organic Compounds) eller flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för gaser som kan skada miljö och människors hälsa, och de är ett problem i tryckeribranschen. VOC förekommer i högst koncentration från petroleumbaserade produkter. Hittar du ett tryckeri som arbetar med växtbaserade tryckfärger eller aktivt arbetar för att sänka sina VOC-utsläpp är detta positivt.

Transporter

En av de bästa sakerna du kan göra är att välja ett tryckeri som ligger nära platsen dit du vill få trycksaken levererad. Detta för att minska på längden av transporten och därmed också minska koldioxidutsläpp. Det är också ett sätt att stötta den lokala ekonomin. 

Självklart behöver du också väga in övriga saker i din bedömning, kanske är tryckeriet lokalt men har inte något hållbarhetsarbete. Då kanske du inte ska stödja det tryckeriet utan välja ett lite längre ifrån med som gör fler saker rätt.

Många väljer att trycka utomlands på grund av lägre kostnader, idag är det också lätt att beställa tryck online utanför Sverige. Det bidrar till långa transporter för din trycksak och oftast saknas samma krav kring klimat och miljö hos tryckerierna. Det är också svårt för dig att veta om krav följs och hur förhållanden för anställda är. Välj därför ett tryckeri i Sverige.

Energianvändning

Att trycka kräver energi, och energianvändning har påverkan på klimat och miljö. I Sverige har vi en elmix med en låg andel fossila bränslen. Vilket talar för att välja tryckerier i Sverige. Många tryckerier väljer också att köpa el från endast förnybara källor.

Grönt runt svanenmärkt med en vit svan. Och texten Svanenmärkt.

Att välja tryckeri som är Svanenmärkt

När det kommer till märkning och certifiering av tryckerier är Svanenmärket den starkaste märkningen vi har i Sverige. Vill du göra så lite efterforskning som möjligt kring ditt tryckeri? Välj ett tryckeri som är Svanenmärkt. 

Ett svanenmärkt tryckeri har krav på sig från Svanen vad gäller exempelvis användning av hållbart tillverkat papper, gränser för energiförbrukning och kemikalier innehållande VOC. 

Via ett Svanenmärkt tryckeri har du också möjlighet att Svanenmärka din trycksak om den uppfyller vissa krav. 

Välj tryckmetod 

För att trycka finns en rad olika metoder, för pappersprodukter är de två vanligaste offset och digitaltryck. Om tryckeriet erbjuder båda alternativ kommer det antagligen att rekommendera den metod som är bäst för det du ska trycka. Det kan dock vara bra att känna till lite om skillnaderna.

Offset

Offset används oftast för större upplagor. Vid offsettryck används tryckplåtar i aluminium från vilket motivet förs över till en gummiduk för att sedan föras över till pappret. Denna metod genererar mer restprodukter i form av tryckplåtar men också papper då det kräver en högra grad av kalibrering för att få allt rätt. Både tryckplåtar och papperspill kan återvinnas men detta kräver transport och energi.

Väljer du offset har den en högre uppstartskostnad på grund av det förarbete och kalibrering som krävs. Men när mängden trycksaker blir tillräckligt stor blir det billigare för varje exemplar som trycks. Ur en miljöaspekt kan detta göra att du som kund tar i för mycket vad gäller antal. Det är dyrt att trycka till fler exemplar därför ökar du mängden och får sedan kasta trycksaker som inte blir använda.

Tryckpress för offset tryck.

Digitaltryck

För dig med mindre upplagor är digitaltryck att föredra både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Det har en mindre vatten- och kemikalieanvändning. Hör du ordet print-on-demand, det vill säga att endast trycka det antal som behövs så är det digitaltryck. Att endast trycka efter behov är förstås bättre än att gissa hur stort behovet ska bli.

Vid digitaltryck är kostnaden jämn den första och sista trycksaken har samma kostnad i jämförelse med offset där den första är dyrast för att sedan falla i pris beroende på antalet. 

Skrivare för digitaltryck

VOC och tryckmetod

Beroende på tryckmetod så varierar också mängden VOC-utsläpp. Digitaltryck har lägre utsläpp vid mindre volymer än offset. Men vid större volymer av digitaltryck ökar mängden VOC medan det för offset minskar per trycksak. Det är ur miljösynpunkt en fördel att välja tryckmetod efter antalet som ska tryckas.

Klimatkompensation av trycksaker

Tryckerier kan erbjuda klimatkompensation för trycksaker. De växthusgaser som din trycksak producerar räknas ut, och du betalar för att utsläppen ska minskas med motsvarande mängd. Utsläppen kan minska genom exempelvis trädplantering eller genom investeringar i förnybar energi.  

Tyvärr är det svårt att ge ett generellt råd om att du borde klimatkompensera din trycksak. Klimatkompensation är omgärdat av kontroverser och frågetecken. Dels kring dess effekt , dels att det i många fall lett till utnyttjandet av fattigare länder. Klimatkompensation har blivit en form av modern kolonialism, där vi i den rika världen förflyttar våra problem till dessa länder och köper oss fria från våra utsläpp och kan fortsätta som tidigare. Det har funnits fall där stora delar av pengarna äts upp av bolag längs vägen, och kontrollen av klimatkompensering är tyvärr bristfällig i många fall. 

Självklart finns också exempel där det fungerat väl, det svåra är bara att veta om det gör det eller inte. 

Klimatkompensation bör endast vara ett sätt att reducera utsläpp efter alla andra möjligheter genomförts. Det är exempelvis inte lämpligt att välja ett papper som är dåligt ur klimatsynpunkt för att sedan klimatkompensera det. Klimatkompensation är inte en lösning på klimatkrisen, men det kan vara ett sätt att visa på ditt företags åtaganden. 

Solpaneler och blå himmel.

Att välja tryckeri som gör mer för klimat och miljö? 

När du ska välja tryckeri försök ta reda på lite mer vad de gör för klimat och miljö. Försök få ett grepp om det finns ett aktivt hållbarhetsarbete och att tryckeriet vill gå längre än att bara uppfylla grundläggande krav. 

Några exempel skulle kunna vara: 

  • Använder de förnybar el? 
  • Arbetar tryckeriet med att minska sin energianvändning och välja energisnåla maskiner?
  • Vilket utbud av papper med miljömärkningar som FSC finns hos tryckeriet.
  • Finns det ett brett utbud av återvunnet papper. 
  • Finns det pappersalternativ utan trä?
  • Vad gör de för att minska påverkan från transporter, exempelvis genom samordnade leveranser eller att använda förnybara drivmedel. 

Bilder från Pixabay av leonaranjo0, Andreas160578, CreaPark

Om Emil

Jag är grafisk designer och kommunikatör som hjälper företag och organisationer att kommunicera med mindre påverkan på klimat och miljö. Jag tror på marknadsföring och företagande utan att sälja sin själ, och drömmer om livet på landet. 

Anmäl dig till mejllistan

Vill du få information om nya blogginlägg, tankar om kommunikation och hållbarhet, och omvärldsbevakning på dessa ämnen? Skriv upp dig så får du kostnadsfritt mitt månadsmejl.

Senaste inlägg
BLOGGKategorier
Du kanske också vill läsa
Hampa, bomull, gräs, halm och sten är några av de material som kan användas till att göra papper av istället för trä. Ur klimat- och miljösynpunkt kan de också vara bättre pappersalternativ....
Har du köpt med en Apple pencil till din Ipad för att kunna skriva anteckningar? Men vore det inte roligt att också kunna illustrera på din Ipad? Ja då ställs du inför problemet hur då? Din...
Du ska trycka upp din logotyp på en profilprodukt eller kanske en skylt men då säger tryckeriet att de vill ha en vektoriserad logotyp för att kunna trycka. Kanske säger de att de behöver en eps....