ASSITEJ Sverige

Organisationen ASSITEJ Sverige är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga. De har tidigare saknat en grafisk profil för sin verksamhet, vilket vi nu tillsammans tagit fram. De har även tidigare använt sig av den illustration med barnet som finns i logotypen och något som de önskade att behålla. Utifrån detta har ASSITEJ Sverige fått en färgglad grafisk profil, som ändå ska upplevas som professionell och inte barnslig då målgruppen inte är barn. Det gula och blå anspelar också till den svenska del de representerar i en internationell organisation.

Levererat

– Grafisk profil i digitalt format
– Uppdatering av logotyp
– Mönster
– Mallar i Canva för Instagram och Facebook
– Mall för nyhetsbrev i Mailchimp

Omslag grafisk profil ASSITEJ Sverige
Logotyper Assitej Sverige
Typsnitt, färger och mönster
Mallar till Instagram
Märke med slogan: Scenkonst för barn och unga
— Vi har haft ett väldigt bra samarbete och fått en grafisk profil som vi är väldigt nöjda med. Vi fick tre förslag där vi valde ett vilket Emil utvecklade i en bra och konstruktiv dialog med oss.
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare, ASSITEJ Sverige